REGULATORY DISCLOSURES (in Swedish)

Information om ersättningspolicy
Information om hantering av intressekonflikter
Information om riskhantering

Volt Capital Management AB is registered in Sweden with company number 559059‑3082 and has its registered office at Strandvägen 7A, 114 56 Stockholm, Sweden.