REGULATORY DISCLOSURES (in Swedish)

Information om ersättningspolicy
Information om hantering av intressekonflikter
Information om kapitaltäckning (2017-03-31)
Information om riskhantering

Volt Capital Management AB is registered in Sweden with company number 559059‑3082 and has its registered office at Strandvägen 7A, 114 56 Stockholm, Sweden.